ศูนย์บางซื่อ เปิด Walk in ฉีด “โมเดอร์นา” ฟรีทุกเข็ม

ที่ศูนย์บางซื่อตอนนี้ ผู้ต้องการฉีดสามารถเลือกฉีดเต็มโดส – ครึ่งโดส ได้โดยเริ่มตั้งแต่ 21 พ.ค. นี้เป็นต้นไป โดยวัคซีน “โมเดอร์นา” Moderna (มีจำนวนจำกัด) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ต้องการฉีดสามารถ walkin เข้าไปรับบริการได้เลย

วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ศูนย์ฯจะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด