ประกันสังคม ม.39 เตรียมเอกสารไว้ยื่นก็ไม่ขาดสิทธิแล้ว

ประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนมาตรา 39 หากขาดส่งเงินสมทบบ่อยๆ อาจขาดสิทธิจากการเป็นผู้ประกันตนได้ พร้อมกับแนะทางแก้ในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลืมส่งเงินสมทบด้วยการให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีเงินฝากได้ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน การสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชี ของผู้ประกันตนมาตรา 39 แค่เตรียมเอกสารที่จำเป็นและไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใดก็ได้ใกล้บ้าน เอกสารมีดังนี้ หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านบัชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th) (*ใช้เฉาพะธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506  ขอขอบคุณเว็บไซต์ประกันสังคม

admin

June 13, 2022

ศูนย์บางซื่อ เปิด Walk in ฉีด “โมเดอร์นา” ฟรีทุกเข็ม

ที่ศูนย์บางซื่อตอนนี้ ผู้ต้องการฉีดสามารถเลือกฉีดเต็มโดส – ครึ่งโดส ได้โดยเริ่มตั้งแต่ 21 พ.ค. นี้เป็นต้นไป โดยวัคซีน “โมเดอร์นา” Moderna (มีจำนวนจำกัด) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ต้องการฉีดสามารถ walkin เข้าไปรับบริการได้เลย วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ศูนย์ฯจะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด

admin

May 21, 2022

โครงการวินเซฟ รัฐช่วยค่าน้ำมันวันละ 50 บาท เดือนละ 250 บาท

รีบยืนยันสิทธิ์ โครงการใหม่ รับส่วนลดค่าน้ำมัน ‘โครงการวินเซฟ’ รัฐช่วยค่าน้ำมันวันละ 50 บาท เดือนละ 250 บาท (เฉลี่ย 8.33 บาท/วัน) ตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่ https://www.doeb.go.th/2021/

admin

May 13, 2022